P r o j e k t e e r i m i n e

Qsys Eesti OÜ koostab ehitiste põhi- ja tööprojekte, mis pakuvad terviklikku lahendust arvestades kehtivaid nõudeid, standardeid ning kliendi soove. Meie peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Elektrilahenduste projekteerimine (valgustus, elektriühendus jms)
  • Nõrkvoolulahenduste projekteerimine: erinevad infoedastussüsteemid (näiteks andmesidevõrgud), turvasüsteemid, läbipääsusüsteemid, eriotstarbelised süsteemid (näiteks õekutsesüsteemid)
  • Hooneautomaatikalahenduste projekteerimine
  • Tuleohutussüsteemide projekteerimine

Oleme projekteerinud elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikasüsteeme

  • Korterelamutele
  • Adminstratiivhoonetele (bürood, koolid jms)
  • Tootmishoonetele
  • Põllumajanduslikele hoonetele

Meie tehtud tööde ja käimasolevate projektidega on võimalik tutvuda SIIN

Satcom OÜ lao- ja büroohoone
Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ja
valvesignalisatsioonisüsteemide projekteerimine ning ehitus
Tööde periood: 2019

Kadaka kolmikud korterelamud
Elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste projekteerimine ja ehitus
Tööde periood: 2016-2018