Elektrisüsteemide ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine

Elektrisüsteemide projekteerimine ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimineQsys peamised projekteerimisvaldkonnad on elektrisüsteemide ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine.

Projekteerimine on parima tulemuse saavutamiseks võtmeedutegur. Projekteerimine algab koos tellijaga lähteülesande püstitamisest. Meie rikkalik kogemus, oskused ja teadmised aitavad tellijat lähteülesande püstitamisel. Meie roll on tellijat erinevatest võimalustest teavitada ja tellijal on vaja langetada otsus lähteülesande valikul.

Kui lähteülesanne on kokku lepitud, järgneb põhiprojekti koostamine. Reeglina toimub peale põhiprojekti koostamist tööde eelarve koostamine, kooskõlastamine ja süsteemide väljaehitus.

Elektri-, videovalve- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine, muuhulgas:

  • Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimine (ATS) - projekteerime erinevaid konventsionaalseid ja adresseeritavaid ATS süsteeme eluhoonetele, ärihoonetele, kontoritele, tööstuslikele hoonetele jms.
  • Läbipääsusüsteemide projekteerimine - projekteerime vastavalt kliendi vajadusele erineva keerukusega läbipääsusüsteeme, sealhulgas ka tööaja arvestussüsteeme ettevõtetele.
  • Videovalvesüsteemide projekteerimine - projekteerime erinevaid hoonete siseseid kui ka väliseid videovalvesüsteeme.
  • Valvesüsteemide projekteerimine - projekteerime valvesüsteeme nii hoonetesse kui ka erinevaid perimeetrivalvesüsteeme
  • Era- ja kortermajade elektriprojektide koostamine - projekteerime kliendi soovidele vastavaid elektri-ja nõrkvoolu lahendusi. Lisaks koostame ka uuele pingele ülemineku projekte.
  • Tööstushoonete elektriprojektide koostamine - koostame elektri- ja nõrkvooluprojekte tööstuslikele hoonetele nt. tehased, logistikahooned.
  • Büroode elektriprojektide koostamine - kontorite, ärihoonete jms. elektri- ja nõrkvooluprojektide koostamine.

Oleme projekteerinud erinevaid elektri- ja nõrkvoolusüsteeme nii eramutesse, alajaamadesse, tööstushoonetesse, büroohoonetesse kui muude kasutusotstarvetega hoonetesse.

 

Soovid lisainfot? Kirjuta meile info@qsys.ee.