Meist

Qsys Eesti OÜ pakub ärikliendile elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide projekteerimist, projektijuhtimist ja ehitust. Omame:

  • Politseiameti tegevusluba nr.925 valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.
  • Registreeringuid nr. FEH000248  ja FPR000257 (Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine) majandustegevuse registris automaatsete tulehäire süsteemide paigaldamiseks, hooldamiseks ja projekteerimiseks.
  • Registreeringut nr. TEL001545 elektritööde teostamiseks ja elektripaigaldise projekteerimiseks.
  • Alates 13.09.2016 Bureau Veritas Certification tunnistust nr. EST159416A. Meie juhtimissüsteemi on kontrollitud ja vastavuses ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetega sertifitseerimisulatusega “ Nõrkvoolu- ja elektripaigaldiste projekteerimine ja paigaldamine/Design and installation of electrical and low voltage systems“.

Ettevõte asutati 2008. aastal missiooniga ehitada ja projekteerida kaasaegseid ehitisi, mis tagavad meie klientide äride igapäevase toimimise.

Oma töös lähtume viiest põhimõttest:

  • Oleme innovatiivsed: kliendile meeldiva koostöökogemuse pakkumiseks ning oma meeskonnaliikmete igapäevaülesannete hõlbustamiseks kasutame igapäevaselt mitmeid automatiseeritud digilahendusi
  • Oleme professionaalsed:  meie projektijuhid on oma ala kvalifitseeritud ning hinnatud spetsialistid, kelle tööd iseloomustab põhjalikkus, täpsus ja süsteemsus.
  • Väärtustame kvaliteeti: mitmed ettevõtted kasutavad oma töö kirjeldamiseks sõnaühendeid “kõrge kvaliteet” ja  “tippkvaliteet”. Need on aga väga suhtelised mõisted, kuna kõrge kvaliteet võib erinevatele inimestele tähendada erinevatele nõuetele vastamist. Qsys ei paku “tippkvaliteeti” ega “kõrget kvaliteeti”, meie meeskond pakub kliendi soovidele ja nõuetele vastavat kvaliteeditaset.
  • Oleme ausad: usume, et meeldiv koostöökogemus algab vastastikusest usaldusest ning meie ettevõttes on usaldusväärse suhte loomise aluseks ausus. Nagu ütleb meie tegevjuht:  “Me ei vassi ega valeta!”
  • Oleme ettevõtlikud: meie meeskond on orienteeritud lahenduste leidmisele ning töötame selle nimel, et ka kõige keerulisem olukord või projekt saaks sobiva lahenduse.

Meie meeskonna tegemistega on võimalik tutvuda QSYSi LinkedIni ja Facebooki lehekülgedel.