Muudatused struktuuris

Muudatused struktuuris
01.09.2021

Alates 01.09.2021 annab Kristjan Kulu Qsys Eesti OÜ igapäevase juhtimise üle uuele tegevjuhile Aleksei Rozenberg. 

Soovime Alekseile palju jaksu ja edu Qsys Eesti OÜ eesmärkide täitmisel!