Kas Kilingi-Nõmme RMK metsamaja oleks saanud päästa tules hävimisest?

Kas Kilingi-Nõmme RMK metsamaja oleks saanud päästa tules hävimisest?Pildi allikas: DELFI ERAKOGU
17.06.2021

Pärnumaal põles 14.06.2021 hilisõhtul RMK Kilingi-Nõmme metsamaja. Häirekeskusesse helistaja oli hoonest sadakonna meetri kaugusel elav kohalik. Tuletõrjujate kohale jõudes oli metsamaja juba lausleekides ning päästa ei olnud enam midagi. Hoone hävis tules.

Qsys Eesti OÜ tegevjuht ja automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimise ekspert Kristjan Kulu tõi välja, et ATS seadme olemasolul oleks olnud võimalik tulekahju avastamine varajases staadiumis, mis oleks minimeerinud tekkinud kahjusid. Tulekahjuanduritest, keskseadmest ja alarmseadmetest koosnev ATS-süsteem annab avastamispiirkonna täpsusega automaatse teate tekkinud tulekahjust ning teavitab ohus olevaid inimesi, volitatud isikuid ja/või päästeametit.

“ATS- süsteem hõlmab vastavalt seadusest tulenevatele standarditele ja normidele kogu hoonet, mida erinevad andurid seiravad. Ohu tuvastamisel rakenduvad alarmseadmed, mis informeerivad hoones olevaid isikuid, kelle edasine tegutsemine aitab minimeerida materiaalseid kahjusid ja päästa inimelusid,” ütles Kristjan Kulu ning tõi välja, et ATS välisireen oleks Kilingi-Nõmme juhtumi puhul kostnud ka sajakonna meetri kaugusel elanud kohalikuni, mis oleks aidanud kaasa tulekahju kiiremale avastamisele. Lahendusena soovitas ta GSM-mooduli paigaldamist ATS seadme külge, et volitatud isikud ja /või päästeamet saaksid seadme häiresignaali puhul koheselt teate hoone täpse asukohaga, et avastada tulekahju võimalikult varajases staadiumis ja seeläbi minimaliseerida pöördumatuid põlengust tingitud kahjusid. „Kui sa oled hoone omanik ja sul puudub ATS süsteem, siis tasub rahulikult läbi mõelda võimalikud riskid ja kahjud tulekahju korral. Automaatne tulekahjusüsteem on kui mitte kõige efektiivsem, siis üks efektiivsemaid tuleohutuspaigaldusi, millega ennast ja oma vara kaitsta,” sõnas Qsys Eesti OÜ tegevjuht lõpetuseks.

Qsys Eesti OÜ tegeleb ATS seadmete projekteerimise ja paigaldustöödega ning omab vajalikke tegevuslubasid ja sertifikaate.

Loe Qsys Eesti OÜ tegevjuhi ja projekteerija Kristjan Kulu Tuleohutuskonverentsi ettekande kokkuvõtet ATS- süsteemi võlude ja valude kohta SIIN.