P r o j e k t i j u h t i m i n e

Qsys pakub ehitiste elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldistele projektijuhtimist. Meie projektijuhid on oma valdkonna spetsialistid, kelle tööd iseloomustab põhjalikkus, täpsus ja süsteemsus

Meie tegevusvaldkonnad on: 

 • Elektrilahendused (valgustus, elektriühendus jms)
 • Nõrkvoolulahendused:  
  • erinevad infoedastussüsteemid (näiteks andmesidevõrgud), 
  • turvasüsteemid, 
  • läbipääsusüsteemid, 
  • eriotstarbelised süsteemid (näiteks õekutsesüsteemid)
 • Hooneautomaatikalahendused
 • Tuleohutussüsteemid 

Oleme juhtinud elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide projektide teostamist:

 • Korterelamutes
 • Adminstratiivhoonetes (bürood, koolid jms)
 • Tootmishoonetes
 • Põllumajanduslikes hoonetes

Meie tehtud tööde ja käimasolevate projektidega on võimalik tutvuda SIIN