Hooldus

Käesolevaga teatame, et 01.11.2018.a omandas CitySecurity OÜ Qsys Eesti OÜ hooldusosakonna. CitySecurity OÜ poolt Qsys Eesti OÜ hooldusosakonna omandamisel laieneb teenuste sortiment. Lisaks tähendab see ka kvalitatiivset edasiminekut, arvestades eelkõige koostööpartnerite soove ja vajadusi turul.
 

Tänapäeva erinevad elektri- ja nõrkvoolusüsteemid vajavad probleemideta toimimiseks korralist hooldust. Hooldustööde sagedus sõltub tootja nõuetest, seadme või süsteemi kasutamise tingimustest, standarditest ja seadusandlusest. Hooldusteenuse hind on kokkuleppeline ja kuumaksepõhine. Rikete korral väljakutsed kuuluvad eraldi tasustamisele.

Qsys Eesti OÜ pakub oma klientidele läbi partneri CitySecurity OÜ alljärgnevate süsteemide hooldust:

1. Nõrkvoolusüsteemid  

  • Valvesüsteemid
  • Läbipääsusüsteemid
  • Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid
  • Videovalvesüsteemid
  • Suitsuärastus süsteemid

2. Elektripaigaldise hooldus (elektrikäit)

CitySecurity OÜ 24h valmidus riketel reageerimiseks
Lisaks hooldusele reageerime meie lepinguliste klientide elektri ja nõrkvoolusüsteemi rikete väljakutsetele. CitySecurity OÜ’ l on 24h rikke telefon ja valmidus sõita riket likvideerima 2h jooksul. Oma klientidele pakume kolme riketele reaegeerimise paketti, mis on äratoodud alljärgnevas tabelis:

PAKETT TEENUS/TOODE KIRJELDUS HIND/KÄIBEMAKSUTA
Väljasõit tööpäevadel:   kl. 9:00-17:30 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 8 tunni jooksul. 40.- EUR
Väljasõit töövälisel ajal Kell 17:30 kuni 9:00  ja puhkepäevadel: kell 0:00 -24:00 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 12 tunni jooksul. 50.- EUR
Väljasõit tööpäevadel:   kl. 9:00-17:30 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 4 tunni jooksul. 50.- EUR
Väljasõit töövälisel ajal Kell 17:30 kuni 9:00  ja puhkepäevadel: kell 0:00 -24:00 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 6 tunni jooksul. 55.- EUR
Väljasõit tööpäevadel:   kl. 9:00-17:30 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 2 tunni jooksul. 55.- EUR
Väljasõit töövälisel ajal Kell 17:30 kuni 9:00  ja puhkepäevadel: kell 0:00 -24:00 Väljasõidu sisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine 4 tunni jooksul. 65.- EUR

*     Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
**   Tehniku töötund objektil on 25 eur’ i
***  Kilomeetri tasu 0,45 eur’ i  kilomeeter lisandub väljakutse ning tehniku töötundidele, juhul, kui objekt asub kaugemal kui 5 km lähimast  esindusest

**** Mittelepingulistele klientidele on väljakutse tasu 85 eur' i, millelel lisandub käibemaks. Väljasõidusisse arvestatakse 1 (esimene) töötund objektil. Reageerimine esimesel võimalusel.

safef