Qsys Eesti OÜ’ le välja antud Bureau Veritas Certification poolt tunnistus nr. EST159416A , kinnitusega, et juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetega

20.09.2016

08.09.2016 viis Bureau Veritas Certification läbi Qsys Eesti OÜ’ s sertifitseerimisauditi, mille eesmärgiks oli kontrollida olemasoleva juhtimissüsteemi vastavust ISO 9001:2015 nõutele. Auditi täpsemaks käsitlusalaks oli „Nõrkvoolu- ja elektripaigaldiste projekteerimine, paigaldamine ja hooldus/Design, installation and maintenace of electrical and low voltage systems.“ sertifitseerimine.   Sertifitseermisauditi käigus tunnistati, et Qsys Eesti OÜ  juhtimissüsteem on loodud ja rakendatud arvestades auditi aluseks olevate standardite nõudeid. Alates 13.09.2016 on Qsys Eesti OÜ’ le välja antud Bureau Veritas Certification poolt tunnistus nr. EST159416A , kinnitusega, et juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi standardi nõuetega sertifitseerimisulatusega “ Nõrkvoolu- ja elektripaigaldiste projekteerimine, paigaldamine ja hooldus/Design, installation and maintenace of electrical and low voltage systems“