E h i t u s

Qsys Eesti OÜ ehitab nõrkvoolu-, elektri- ja automaatikasüsteeme. Meie peamised tegevus-valdkonnad ehituses on:

  • Elektri- ja tugevvoolu lahendused (valgustus, elektriühendus jms)
  • Nõrkvoolulahendused: erinevad infoedastussüsteemid (näiteks andmesidevõrgud), turvasüsteemid, läbipääsusüsteemid, eriotstarbelised süsteemid (näiteks õekutsesüsteemid)
  • Hooneautomaatikalahendused
  • Tuleohutussüsteemid

Oleme ehitanud elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikalahendusi:

  • Korterelamutele
  • Adminstratiivhoonetele (bürood, koolid jms)
  • Tootmishoonetele
  • Põllumajanduslikele hoonetele

Meie tehtud tööde ja käimasolevate projektidega on võimalik tutvuda SIIN

Ülemiste Loft Office
Hoonesisene elektripaigaldis
Tööde periood: jaanuar-aprill 2020
 

Reti tee 9 ärimaja
Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ja suitsueemaldussüssteemide projekteerimine ja ehitus.
Tööde periood: 2019