Kas sinu kodu on tulekahju varajase avastamise eest kaitstud?

Kas sinu kodu on tulekahju varajase avastamise eest kaitstud?Pildi allikas: Päästeameti kodulehekülg
20.06.2021

Qsys Eesti OÜ tegevjuht ja automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) projekteerimise ekspert Kristjan Kulu toob välja ohtliku olukorra Eestis, kus enam kui 20 000 paneelmaja on ilma vajaliku ATS-süsteemita ja põlengu korral kõrge hävimise riskiga.

 

Eestis on hetkel üle 20 000 paneelmaja* ilma ATS- süsteemita ja seega väga kõrge riskiga. Suurtes paneelmajades on nõudmistele mittevastavad elektrisüsteemid, vanad gaasiseadmed, keldrites ja trepikodades ladustatud kergesti süttivat materjali ning evakuatsiooni-ja päästeteed pole vabad. „Kahjuks see on täna tegelikus, mis peidab endas suurt ohtu inimeludele ja materiaalsele varale“, sõnas Qsys Eesti OÜ tegevjuht. Kristjan Kulu. ATS seadme olemasolul on võimalik tulekahju avastamine varajases staadiumis, mis aitab minimeerida põlengust tekkivaid kahjusid.

Kristjan Kulu toob järgmise murekohana välja, et valdkonna turul on ettevõtteid, kelle teenus ei vasta seadusega määratud kvaliteedile ja normidele. Samuti on ta oma töös kokku puutunud erinevate paigaldusvigadega ning oskamatusega projekteerida nõrkvoolusüsteeme. „Me oleme pidanud mitmeid projekteerimisel tehtud vigasid parandama, sest on ettevõtteid, kellel puudub vastavasisuline kogemus ja väljaõpe. Näiteks hiljuti teostasime Tabasalu Muusikakooli projekti ekspertiisi kus oli näha, et ATS projekteerijal puudus kogemus" sõnas Kristjan ning lisas, et valesti paigaldatud tulekahjusignalisatsioonid ja valvesüsteemid ei pruugi olulistel hetkedel toimida ja seega on see oht inimeludele.

Päästeameti andmetel on käesoleva aasta esimese viie kuuga kaotanud oma elu läbi tule 21 inimest (https://www.rescue.ee/et/tulekahjudes-hukkunud). „See number võiks olla ligi 80% väiksem, kui hoonetes oleks paigaldatud ATS süsteem“ ütleb Kristjan, kes tugineb oma pikale töökogemusele antud sektoris. Qsys Eesti OÜ tegevjuht on siiski positiivselt meelestatud, sest ATS-süsteemide paigaldamisel on suurenenud hoonete omanike initsiatiiv. Toimunud on rohkelt kohtumisi korteriühistute juhtidega, et selgitada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rolli põlengu varajase avastamise osas, et minimeerida tulest tekkivaid kahjusid.

Qsys Eesti OÜ tegeleb ATS seadmete projekteerimise ja paigaldustöödega ning omab vajalikke tegevuslubasid ja sertifikaate. Võta meiega ühendust info@qsys.ee .

 

*2019 aasta seisuga on Tallinnas ja Tartus ehitatud aastatel 1960 – 1990 kokku ca 20000 5 – 9 korruselist paneelmaja (14.09.2017, ERR Novaator Tehnika).